English

Warehouses selecteur

Welke N-uit-M warehouses te selecteren, gegeven de leverkosten van elk warehouse naar elke klant, en het aantal te openen warehouses per groep? Deze tool selecteert de warehouses die gepaard gaan met minimale leverkosten.

Deze tool evalueert simpelweg alle permutaties. 5 uit 50 warehouses selecteren (2.1 miljoen permutaties) is mogelijk, maar 10 uit 40 warehouses (848 miljoen permutations) levert een rekentijdprobleem op. Het aantal permutaties hangt mede af van de warehouse groepsindeling. Een case met vele miljoenen permutaties vereist een geavanceerder algoritme.

INPUT: warehouse-klant leverkosten & warehouse groep (puntkomma of tab gescheiden; je kunt data vanuit MS Excel naar het tekstgedeelte kopiëren)


INPUT: aantal te openen warehouses


 Warehouse groep  abcdefghij
 Aantal beschikbaar  
 Aantal te openenSelecteer warehouses